מתחם הפקאן רחובות


מיקום: רח' ברודצקי מתחם הפקאן, רחובות

ייעוד: מגורים.

שטח מגרש: 4,272 מ"ר.

שטח בניה כולל: 10815 מ"ר.

הרעיון התכנוני:

תכנון מיטבי של המגרש:

 

א.בחירת מיקום המבנה, אופי המבנה בכדי לאפשר ניצול מיטבי של המגרש. פתיחת המבנה למקסימום שטח פתוח אשר ישמש את יחידות המגורים ויהווה פילטר ירוק בינן לבין הכביש הראשי מדרום. העברת כביש הגישה הפנימי לקצה הצפוני של המגרש ושחרור שאר השטח עבור מגורים ושטחים ירוקים נרחבים.

ב. השטח הפתוח יפותח לשטחים ירוקים, ושטחי משחק לילדים.

 

ג. השטח הירוק הפתוח – נוף קרוב- יצפה מכל הדירות.

 

הפנייה לנוף רחוק:

 

בבדיקת השטח והסביבה נצפה נוף רחוק מכוון דרום ודרום מזרח, בכוון זה ישנה בנייה נמוכה המאפשרת מבטים לנוף רחוק עד להרי יהודה. בכל הכוונים האחרים ישנה בניה גבוהה אשר חוסמת את הנוף הרחוק. התכנון המוצע מאפשר לכל היחידות בפרויקט נוף רחוק מחדרי המגורים ומחדרי השינה של ההורים. בנוסף לכך התכנון מאפשר צפייה אל כל כווני הנוף האחרים בזכות פתיחת היחידות לכל כווני האוויר.

 

תאור תכנון המבנה:

 

תכנית הבינוי של הת.ב.ע מציעה על המגרש המתוכנן 2 מבנים בני 27 יחידות כל אחד, בגובה 9 קומות, 3 דירות בקומה, סה"כ 54 יחידות מגורים התכנון המוצע "מפרק" את הבנים הנ"ל ומרכיבם מחדש במתכונת של מבנן אחד המורכב מ-3 תתי מבנים המופרדים אחד מהשני ע"י חצרות פנימיים. בכל מבנן 18 יחידות מגורים 2 דירות בקומה, בגובה 9 קומות: קומת קרקע עם דירת גן בכל תת מבנן, מעליה דירה אחת בקומה 1, לובי כניסה וק' מפולשת בגובה 2 הקומות הנ"ל, ומעליהן 8 קומות בנות שתי דירות בקומה.

 

 יתרונות התכנון:

 

הפניה לנוף רחוק: כל יחידות המגורים יופנו לנוף רחוק מכוון דרום מזרח, נוף פתוח עד להרי יהודה

 

א. הפניית יחידות המגורים לכל כווני האוויר, לכל כווני הנוף תוך שמירה על פרטיות מוחלטת של כל יחידה ויחידה.

 

ב. הפניית כל יחידה לנוף קרוב, נוף רחוק, וחצר פנימית .

 

ג. תכנון חצר פנימית בין כל 2 יחידות נותן את היתרונות הבאים.

 

* הפרדה אקוסטית בין היחידות

 

* יצירת תנועת אוויר ורטיקאלית מקומת הקרקע למעלה , שחרור האוויר החם, והחלפתו באוויר קריר. תנועת אויר זו מתאפשרת ע"י פתיחת

החצר בקומת הקרקע דרך הקומה המפולשת שגובהה 2 קומות ופתיחתה לשמיים בקומה העליונה.

 

* תנועת אוויר אופקית מכוון צפון לדרום וההיפך בכל קומה וקומה. ע"י יצירת פתחים בכוונים אלה אל החוץ בכל הקומות.

 

ה. האיכויות המתוארות לעיל קיימות באופן שווה לכל הדירות.

 

תכנון הדירות:

 

 

כל יחידת מגורים בת 5 חדרים + חדר משפחה ולכל הדירות יתרונות תכנוניים אחידים.

 

א. מבנה הדירה – צורת L מאפשר חלוקת הדירה לאגפים נפרדים עם כניסה במרכז.

 

חלוקה לאגפים: 1.אגף יום: חדר מגורים מטבח וסוויטת הורים.

 

2.אגף לילה: חדרי שינה לילדים + ח' משפחה, נפרד מח' המגורים.

 

ב. הכניסה לכל יחידה ממוקמת במרכז בין שני האגפים ומוגדרת כלובי כניסה נפרד ואיכותי המופנה אל החצר הפנימית המוארת ומאווררת

ומול צמחיה תלויה לעבר החצר בכל כניסה.

 

מלובי הכניסה ניתן להתפצל ישירות אל כל אחד מהאגפים, ובכך מתקיימת פעילות נפרדת בכל אגף וניצול שטח מקסימאלי.

 

ג. לכל יחידת מגורים 4 כווני אוויר, הפניה לכל כווני הנוף והפניה של ח' המגורים וח' שינה הורים לנוף רחוק, כוון דרום-אור ושמש לאזור היום.

 

ד. לכל יחידת מגורים מרפסת ריבועית המאפשרת אירוח וישיבה נוחה סביב שולחן למשפחה. בצמוד לכל מרפסת מתוכנן שטח לצמחיה המאפשר הגדלה ויזואלית של המרפסת ושטח ירוק לכל דירה. שטחים ירוקים אלה יוצרים הפרדה בין הדירות ופתוחים אל החצרות הפנימיים וחדרי המדרגות.

 

ה. התכנון מאפשר שליטה על מיקרו אקלים ע"י החצרות הפנימיים שדרכם נוצרת יניקת אויר אנכית ופילוש אויר אופקי. תנועת האוויר יוצרת מיזוג אויר טבעי וחוסכת באנרגיה למיזוג אויר מלאכותי.

 

ו. הפרדה בין כל יחידת מגורים אחת לשנייה – מקסימום פרטיות והפרדה אקוסטית.

 

ז. בקומת הקרקע מתוכננות דירות גן עם גינות פרטיות ומרתפים צמודים.

 

ח. בקומה העליונה מתוכננות 6 דירות דופלקס: חדרי שינה עם מרפסת גג ומעליהם בקומת הגג-חדר מגורים מטבח ופינת אוכל מרווחים, עם מרפסת גג ופרגולות פתוחים לכל הכוונים.

 

 לובי קומתי משותף:

 

א. לובי קומתי לכל 2 יחידות מאפשר את היתרונות הבאים.

 

1. שדרוג רמת הדירות, פרטיות כניסה נפרדת ומוגדרת לכל יחידה .

 

2. ניצול אופטימאלי של שטח: כל לובי מכיל 2 מחסנים כל אחד צמוד ליחידה שלו, חדר מדרגות מואר באור טבעי, ומעלית המופנית

לעבר חלון חיצוני לאוורור ותאורה טבעית של הלובי הפתוח.

 

3. אחידות בתנאי הנוף הרחוק והקרוב, הפניות לכווני אוויר ואוורור בכל הדירות.

 

ב. חסרון: תוספת של ח' מדרגות אחד ומעלית אחת לכל הפרוייקט, בהשוואה לתכנון של 2 מבנים.העלות הנוספת מוצדקת עקב היתרונות

הרבים והמשמעותיים שמתאפשרים מכך.

 

 גמישות:

 

התכנון מאפשר העברת חדרים מיחידה ליחידה בהתאם לפרוגרמת המזמין ודרישות השיווק, ניתן לקבל דירות של 4,5,ו-6 חדרים .

 

 חמרי גמר מעטפת המבנן:

 

קירות החוץ משולבים בויטרינות זכוכית ובטון גלוי צבוע בלבן – בצבע אמיד לתנאי חוץ כמו תמהגלס.

 

חלק מהקירות החיצוניים אינם פונים כלפי חוץ-קירות החצרות הפנימיים אשר הינם מבודדים ומוגנים מהאקלים החיצוני וגימורם יכול להיות בטיח

פיגמנטי אקרילי על קירות רגילים.

 

פתרון החניה:

 

החניה בחלקה על קרקעית: 26 חניות, ובחלקה תת קרקעית: 35 חניות + 27 חניות עוקבות. סה"כ: 88 חניות מתוכן 27 חניות כפולות.

 

פתרון החניה הינו פשוט וכלכלי, החפירה של החניה מתבצעת מתחת לשטח פנוי מבניה ובכך ניתן להגיע לשטח מרתף מינימאלי לחניה.(24מ"ר לחניה)

 

back