ישכון 4

 

מיקום: רח' ישכון 4, תל אביב.

תאור: בניין מגורים.

שטח מגרש: 243 מ"ר

שטח בניה כולל: 967 מ"ר

 

 


הרעיון התכנוני:

מבנה מגורים בן 3 קומות + קומה חלקית בכרם התימנים המכיל 7 יח' דיור.

חזות המבנה מתייחסת לאופי השכונה בחומרי הגמר, פרופורציות הפתחים והמרפסות והגושיות

הכללית של המבנה.

 

 

 

back