המלך יוסף 6


 

מיקום: רח' המלך יוסף 6, 8, 10, רמת גן.

תאור: 3 בניני מגורים בעלי 4 קומות על קומת עמודים מפולשת הכוללת חניה.

שטח מגרשים כולל: 1345 מ"ר.

שטח בניה כולל: 1098 מ"ר.

הרעיון התכנוני

 3 בנינים בשלושה מגרשים עוקבים בעלי תכנון כמעט זהה. המבנים מייצרים מקטע רחוב בעל חזות חדשה התואמת את ההתחדשות העירונית בשכונה.


 התרומה התכנונית של שלושת המבנים ברצף, תורמת למראה אחיד והרמוני לאורך מקטע זה של הרחוב, שהינו רחוב מגורים צר ואינטימי.

 התכנון יצר תמריץ לקידום תכנית בניין עיר ברחוב אשר נותנת ביטוי מעשי לרעיונות התכנוניים הגלומים במבנים הנ"ל.

back