גר צדק 3,5,7


מיקום: רח' גר צדק ביפו

תאור: מתחם מגורים.

שטח מגרש: 4,041 מ"ר

שטח בניה: 15,120 מ"ר

 

הרעיון התכנוני:

3 בנייני מגורים בני 24 יחידות דיור כל אחד, ב-6 קומות קיימות על קומת עמודים

במסגרת הפרוייקט יתווספו לכל בניין 2.65 קומות + מילוי קומת עמודים מפולשת, סה"כ 13 יחידות דיור לכל בניין + הרחבת כל דירה קיימת ב-25מ"ר, זאת במסגרת תמ"א 38/1

שלושת הבניינים ממוקמים במתחם אחד המוקף ב-4 רחובות והמכיל 4 בניינים זהים

התכנון יכלול פיתוח שטח מחדש של כל השכונה, תוספת חניון אוטומאטי שיכיל 72 מכוניות בנוסף ל-50 מכוניות בחניה על קרקעית, תוספת חדר שנאי,

תכנון מחדש של שבילי גישה חדשים, גינון נטיעת עצים ועוד.

במסגרת התוספת לבניינים יבוצע חיפוי של כל חזיתות הבניין בפונדרמקס בחלוקות מונדריאניות , תוספת מרפסות לכל הדירות הקיימות והחדשות,

תוספת המרפסות מתוכננת בקונסטרוקציית מתכת – קורות מתכת אופקיות ואנכיות ומעקות מתכת, המאפיינים את האלמנטים האדריכליים ביפו.

הקומות החדשות יקבלו ביטוי שונה בחזיתות הבניין כך שסה"כ המבנה קיים + חדש ייראה חדש לגמרי, אך עם התייחסות למקור.

 

 

 

back