הגלגל 34


מיקום: רח' הגלגל 34 רמת גן.

תאור: מבנה מגורים בן 2 יחידות צמודות קרקע.

שטח מגרש: 508 מ"ר.

שטח בניה: 874 מ"ר.

הרעיון התכנוני:

המבנה ממוקם במגרש בעל טופוגרפיה תלולה –הפרש הגובה של 11.5 מ' בין מפלס חלקו העליון של המגרש ובין מפלס הרחוב- רח' הגלגל.

המבנה מתוכנן בהתאם לטופוגרפיה, כך שכל מפלס חפור בקרקע בחלקו האחורי וגלוי בחלקו הקדמי, כל מפלס מדורג כלפי המפלס שמתחתיו כך שהבניין הולך ומתרחק מקו הרחוב אחורה ולכל מפלס מרפסת גג שנובעת מהדרוג.

 חזיתות הבניין משתלבות בדרוג הבניין כך שהוא פתוח לגמרי כלפי הרחוב-הנוף הרחוק ופתוח למחצה בצדדים.

 קיר זכוכית בשילוב עם פסי אלומיניום להצללה מלווה את העלייה במדרגות לכל גובה הבניין בחזיתות הצדדיות.

 לכל יחידה גינה על הקרקע בחלקו העליון של המגרש ביציאה מחדר המגורים.

 

back