דילה ריינה


 

מיקום: רחוב דילה רינה 22-24 , תל אביב

תיאור: קומפלקס מגורים על 2 חלקות.

שטח מגרש: 1462 מ"ר

שטח בנייה כולל: 4846 מ"ר

 

הרעיון התכנוני

 

הצעה תכנונית לקומפלקס מגורים על שתי חלקות. הרעיון התכנוני בא לתת מענה ליצירת מבנה

המשתלב עם סביבה בעלת מרקם של בנייה נמוכה ע"י דירוג הנפחים בקומות העליונות כלפי

החזית והסתתם לאחור, על ידי כך נוצרת חזית לרחוב של בנייה צמודת קרקע. המבנה מחבר בין

שתי החלקות באופן מינורי כדי לאפשר מעבר אור ואוויר ביניהן.

מתוכנן מרתף חנייה אחד ל- 2 החלקות שמנצל את הירידה בטופוגרפיה כלפי החלק האחורי של

המגרש לקבלת אור ואוורור טבעי.

back