עמינדב

 


 

מיקום: רח' עמינדב 16,18,20, תל אביב

תאור: תוספת מתוקף תמ"א של 66 יח' דיור

שטח מגרש: 5340 מ"ר

שטח בניה כולל: 16,140 מ"ר

 

הרעיון התכנוני:

3 בנייני מגורים בני 52 יחידות דיור. תוכננה תוספת מתוקף תמ"א ל- 30 יחידות דיור הקיימות:

הרחבות בקומות הקיימות ותוספת של 2.65 קומות מעל הבניין הקיים.

הבניין הקיים משנות החמישים, במצב פיזי וחזותיי ירוד, ישוקם, יחודש ויחד עם ההרחבות והתוספת

של הקומות החדשות ייצור מבנה חדש לחלוטין מבחינה פונקציונלית ומבחינה חזותית.

לבניין תוכננו 96 חניות במתקן חנייה אוטומטי ב- 4 מפלסי חנייה תת קרקעיים.

back