מלון אלקונין צנטרל-תל אביב


מיקום: לילינבלום 9 תל אביב

תיאור: מלון בוטיק 42 חדרים

שטח מגרש: 1045 מ"ר

שטח בנייה כולל: 5655 מ"ר

זכה מקום ראשון בתחרות מוזמנים

 

הרעיון התכנוני:

כללי:

 

הבניין ברח' לילנבלום מס' 9 נבנה בשנת 1912 ושימש כבית מלון וכבית מגורים לבעליו, משפחת מנחם אלקונין. סגנונו האדריכלי של המבנה, הסגנון האקלקטי-קלאסי, ייצג נאמנה את רוח התקופה ואת השאיפות החברתיות דאז – היה זה בית חלומות מרשים של חלוץ מזרח אירופאי, תושב חדש של אחוזת בית. עם השנים חל פיחות במעמדה של השכונה ובמקביל הִדרדרו גם מעמד הבית ומצבו הפיזי. זה שנים הוא עומד בשממונו וממתין לעדנה.

 

 תוספת הבנייה של האגף החדש במתחם לילנבלום 9, שימור אגפי המבנה ההיסטורי וחידוש פעילותו של בית המלון הן פעולות מבורכות, שיתרמו להחייאת המבנה וסביבתו גם יחד.

עקרונות התכנון:

ניתוק – ניגוד – השלמה

שימור אגפי הבניין ההיסטורי הפונים אל הרחובות לילנבלום ויהושע התלמי בשלמותם מתוך רצון לשמר את אופי הרחוב ותחושת הרחוב כפי שהייתה כשנבנה הבניין.

לפי עקרון זה, נקבע מיקום המבנה החדש בעורפו של המבנה ההיסטורי, מרחף מעל החצר ההיסטורית כך שנוכחותו הייחודית הולכת ומתחזקת ככל שהפרספקטיבה מתרחקת.

תפישת הפרויקט נובעת ממיזוג הניגודים ואיזונם, ומן ההפריה ההדדית המתקיימת בין שני חלקי הפרויקט המשלימים זה את זה. האחד שמרן, מחובר "לקרקע", שומר על הבית ועל המסורת, והאחר – מרחף מעל, צומח מתוך החצר ההיסטורית ומביט לאופקים חדשים ומפתח אותם. האיחוד ביניהם מביא ליצירה חדשה.

בחירת מיקום המבנה החדש ואופן תכנונו כך שהוא מופרד לחלוטין מהמבנה ההיסטורי, אינו מאפיל עליו ואינו נוגס בו לא במישור האופקי ולא במישור האנכי ויותר מכך מחזק את הנוכחות המכובדת שהייתה לו בעבר ומשלים אותה במבנה בעל נוכחות יוצאת דופן- מבנה תלת מימדי מוקף זכוכית מוארת בחלוקות "מונדריאניות" לא רגולריות להדגשת המבנה התלת מימדי כמכלול.

כך שומר כל חלק על נוכחותו ועל ייחודיותו, ובעת ובעונה אחת מבליט את האחר.

"האחד" החדש שנוצר יוצר חוויה חדשה.

 

back