תחרות עריית אילת

 


מיקום:  אילת

ייעוד: בניין ציבור, השתתף בתחרות
שטח מגרש: 15,000
שטח בניה כולל: 12,000

 

עקרונות התכנון:

 

א. התאמה ושימוש בתכנון המבנה לאקלים המדברי

 

קירוי מבנה העירייה וחלק מהכיכר העירונית על ידי גג קל "מרחף" ליצירת צל ומיקרו אקלים להפחתה בקרינה ובעומס החום במבנים מתחת- לתנאי נוחות טובים ולחיסכון בכמויות המיזוג (הגג המרחף חוסך בצורך של איטום הגגות מתחת עיבוד שיפועים , מרזבים, הלבנה ותחזוקה יומיומית.)גג זה משמש כ"תחנת כוח" ירוקה לייצור חשמל בעזרת אנרגיה סולרית ע"י חיפויו ביריעות של תאים פוטו-וולטאים. הגג (מבנה +כיכר) מייצר כ- 10 יחידות של 50KV סך הכול 500 KV. הגג מספק את עלות תצרוכת החשמל השנתית של כל בנין העירייה.(מקזז את עלות הצריכה מול ההכנסה השנתית בהתחשבנות עם חברת החשמל) לאחר 7-8 שנים ניתן לכסות את תוצאות הקמת המערכת וצריכת החשמל הדרושה להפעלה שנתית של מבנה העירייה בשווי של כ- 1.8 מליון שקלים – תסופק למעשה בחינם.

 

ב. מבנה העירייה כסמל עירוני

 

יצירת מבנה ייחודי והרמת מגדל תצפית לידו (בגובה כפוף לאישור מנהל התעופה)- יוצרים נקודת ציון אורבנית חזקה ומרכזית בעיר הנצפית מכל נקודה (בעיר) ומאפשרת זהות והזדהות וקשר בלתי אמצעי של תושבי העיר ומבקריה ,

 

ג. התייחסות המבנה לצירי תנועה

 

יצירת כיכר עירונית והעמדתה באופן והמאפשר את ניקוז התנועה הרגלית מהמוקדים העירוניים השונים (עיר, תחנת אגד, מרכז מסחרי, מרכז רכטר, שדה התעופה ומלונות)

 

ד. כיכר העיר

 

1. הכיכר העירונית ולובי הכניסה של מבנה העירייה מהווים יחידה אחת של שטח ציבורי שחלקו חיצוני פתוח- כיכר, וחלקו פנימי – לובי (סגור בזכוכית על מנת לאפשר מיזוג אוויר).

 

2. הכיכר "מחובקת" ע"י חזית בניין העירייה, בחלקה הצפוני, שצורתה הקעורה פונה אל הצירים העיקרים ומזמינה את המשתמשים להיכנס למבנה. אל לובי זה נכנסים דרך גשר העובר מעל תעלה מגוננת המאפשרת הכנסת אור וצמחיה לאולם הכנסים ולאולם המועצה הממוקמים מתחתיו.

 

ה. הכוונת והבנת התנועה בבנין

 

1. שימוש בציר כניסה ראשי, מרכזי ויחידי (מודגש ומוגן בגגון), מוביל לתוך לובי הכניסה, ממנו הכוונה ברורה

פרונטאלית לאגפים (מבנים) השונים של העירייה (הנהלה+ראש העיר, חינוך+ רווחה, כספים ובניין הממשלה). כל אגף קשור ללובי הכניסה במערכת וורטיקאלית של תנועה (מדרגות+ מעלית).

 

2.  מעברים אופקיים בכל הקומות מקשרים בין האגפים השונים ומשקיפים ללובי, לכיכר העיר ולנוף הרחוק.

 

3.  מעליות בחלקים הפנימיים של האגפים מקשרות את חניון עובדי העירייה ומאפשרות הגעה ישירה לאגפים השונים בקומות השונות .

 

4.  בחלק האחורי של קומות האגפים, ממוקמות הפונקציות הדורשות חללים גדולים וייצוגיים כגון לשכות ראש העיר מהנדס ואדריכל העיר ומנכ"לי האגפים השונים .

 

ה. חסכון באנרגיה

 

1.  הכוונת אגפי הבניין השונים לכוון צפון מזרח להחדרת הרוחות הקיימות לצינון המבנה ושחרורן לכוון הנגדי.

 

2.  מינימום חשיפה של חזיתות הבניין לאקלים החיצוני. הפניית מירב חזיתות אגפי הבניין אל החצרות הפנימיות עם גינות ירוקות להנאת העובדים ולהגברת רמת החמצן והלחות. – מתקבלות "חזיתות" לכל מרחבי העבודה, הזהות בעלותן למחיצות פנימיות.

הגדלת שטח החלונות לתאורה טבעית והכנסה של "נקודות תאורה" בגג העליון,

 

3.  שימוש במים אפורים להשקיית הגינות הירוקות.

 

4. שימוש בתריסים חשמליים (חשמל חינם….) עם חיישנים לחזיתות חיצוניות, המשנים זווית הצללה כפונקציה של קרינת השמש לאורך היום .

back